Политиката по качество на Егесер мебели се базира на разбирането , че степента на удовлетвореност на клиента е пропорционална на качеството на предлаганите продукти и услуги. За нас удовлетвореният клиент е най-добрата реклама!