Ние сме семейна фирма, която се стреми постоянно да инвестира и повишава стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и бизнес етика. Основните стълбове на социално-отговорната политика, която прилагаме са:
• Здравословни и безопасни условия на труд – основният актив на всяка компания са нейните служители и ние се стремим да осигурим безопасна и здравословна работна среда на нашите служители, в която те могат да работят продуктивно;
• Екология – стриктно спазваме приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда;
• Социално-обществена ангажираност – участваме в благотворителни каузи и социални инициативи, чрез които демострираме своето отношение към обществото и допринасяме за неговото развитие.